انجمن تولید کنندگان اسباب بازی

انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران به همت تولیدکنندگان اسباب بازی ایرانی در سال 1398 تاسیس شده است و اهداف مهمی را در زمینه صنعت اسباب بازی کشور دنبال میکند. آموزش و تقویت تولیدکنندگان در حوزه های مختلف دانش از طراحی اسباب بازی تا بازاریابی و فروش اسباب بازی در حوزه آموزش دنبال می‌شوند.

همچنین انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی به دنبال رونق تولید ملی به کمک برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی اسباب بازی است که تا کنون چندین تجربه مختلف را پشت سر گذاشته است.

1300

مدل اسباب بازی تولید میکنیم.
برای مشاهده کلیک کنید.

96

تولید کننده اسباب بازی هستیم.
برای مشاهده کلیک کنید.