نشست فرصت فناوری نانو در صنعت اسباب بازی با حضور برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی درستاد فناوری نانو.